Teslimat ve İade Koşulları

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, 6699 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine tabidir.

Satın alınan her ürün yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde alıcı sözleşmeyi feshedebilir.

Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Satıcı, satın aldığı ürünü satamayacak hale gelirse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde alıcıya iade edilmelidir.

SATIN ALINAN ÜRÜN ÖDENMEZSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmediği tespit edilirse, Alıcı; sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde masrafları SATICI’ya ait olmak üzere iade etmek. SATICI’ya iade edilmelidir.

ÜRÜN BULUNMAYAN NEDENLERLE SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEZSE:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın geciktirilmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezilmiş, kırılmış, ambalajı yırtılmış vs. Kargo şirketinden hasarlı ve ayıplı mal/hizmet teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğuna karar verilir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

VAZGEÇME HAKKI:

ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya bildirmek kaydıyla hiçbir sebep göstermeksizin.

SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Başlık: AyrobinFashion (Youssef Qashou)

ADRES: 23 NİSAN MAH. ÜNİVERSİTE BLV. TUNA APT. NO: 281 İÇ KAPI NO: 3 ŞAHİNBEY/ GAZİANTEP

E-POSTA: [email protected]

Tel: +90 535 588 76 67

CAYMA HAKKI SÜRESİ:

Alıcı hizmet satın almış ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI'ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kişiye Ait Olduğu Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kullanılamaz” hükmü işbu sözleşmede düzenlenmiştir.

CAYMA HAKKI KULLANIMI:

3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tarihinde düzenlenen sipariş iadeleri, kurumlar adına İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.)

İade edilecek ürünlerin iade formu, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları eksiktir.

İADE ŞARTLARI:

SATICI, cayma bildiriminin ALICI’ya ulaşmasını takip eden en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri, 20 gün içinde ise malı iade etmekle yükümlüdür.

ALICI’nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

ALICI’nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadesi uygun olmayan iç giyim, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme olasılığı olan mallar, ALICI’ya teslim edilir. Teslimden sonra ALICI tarafından ambalajı açılmışsa sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, teslimden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, gazete ve benzeri süreli yayınlarla ilgili mallar. abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında dergi, elektronik ortamda anında ifa, Yönetmelik uyarınca tüketiciye sunulan hizmet veya teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, ALICI tarafından ambalajı açılmış ise. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) iadesi için ambalajlarının açılmamış olduğunu, denenmemiş, sağlam. ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması halinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI’dan talep edebilir ve her halükarda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun geç ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder. .

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.